Projektowanie i zakładanie ogrodów - Zawady.com.pl 
Projektowanie i zakładanie ogrodów - zawady.com.pl

Projektujemy i zakładamy ogrody, zmieniamy istniejące założenia.


Etapy tworzenia koncepcji ogrodu
Pierwszym i najważniejszym etapem w tworzeniu projektu jest spotkanie z Państwem. Poznanie Państwa potrzeb, oczekiwań w stosunku do ogrodu, pomysłów. Omówienie kierunku, w którym ma rozwijać się projekt. Do rozpoczęcia projektu potrzebna jest również dokumentacja, którą stanowi mapa terenu lub podkład geodezyjny oraz, jeśli istnieje, mapa infrastruktury podziemnej.

Projektując ogród zawsze warto jest określić jego charakter (np. geometryczny, japoński, rustykalny). Tak samo jak charakter każdego człowieka jest inny, tak samo każdy ogród ma swój niepowtarzalny styl. Projektant dostosowuje ogród do wielkości działki, stylu budynku, warunków terenowych, środowiskowych i krajobrazowych, a przede wszystkim do możliwości finansowych inwestora. Również potrzeby i pomysły inwestora mają ogromny, jak nie decydujący wpływ na to jaki będzie efekt końcowy. Wszystko to tworzy wytyczne do indywidualnego projekt ogrodu.

Podczas drugiego etapu projektowego, podczas wizji lokalnej sprawdzamy czy na projektowanym terenie istnieją drzewa i krzewy, oraz to w jakim jest stanie. Mierzymy je oraz nanosimy na mapę. Sprawdzamy ukształtowanie terenu, jakość gleby oraz sąsiedztwo działki klientów. Przyglądamy się także warunkom krajobrazowym i nasłonecznienia w danej okolicy, a także warunkom wodnym, jeśli jest to możliwe.

Trzecim etapem jest koncepcja ogrodu, przedstawiająca zarys rabat, trawnika, ciągów komunikacyjnych, nawierzchni utwardzonych, miejsc do odpoczynku i miejsc szczególnych np. placu zabaw, piaskownicy itd.
Konsultacje projektu z Inwestorami odbywają się na bieżąco, po każdym etapie. Podczas nich przedstawiony jest projekt, omówione są użyte rośliny oraz całość założenia. Po konsultacji, naniesione są zmiany ustalone z Inwestorami, co daje nam wersję ostateczną projektu.

Na projekt składają się mapy projektowe podane zawsze w skali (do niewielkich założeń najczęściej jest to 1:100) i część opisowa. Dołączony jest tutaj spis roślin i materiałów potrzebnych do wykonania ogrodu wraz z ich specyfikacją. Wskazuje się też prace, które należy wykonać. To wszystko umieszcza się w kosztorysie. Część opisowa wskazuje na analizy i wybory dokonane przez projektanta w czasie procesu projektowego, może zawierać też inspiracje projektowe. Jeśli plany zagospodarowania przestrzennego danego wskazują na obostrzenia, które należy uwzględnić w projekcie, także zawarte są w jego części opisowej.

Zakładanie ogrodów
Pierwszy etap polega na przygotowaniu terenu do nasadzenia roślin. Najważniejsze jest oczyszczenie ziemi z resztek roślinnych, ewentualnych pozostałości po pracach budowlanych, gruzu. Pozbycie się niechcianych roślin oraz darni.

Drugim etapem są prace ziemne, czyli wyrównanie terenu bądź utworzenie sztucznych wzniesień lub skarp, zagłębień pod oczka wodne. Na tym etapie ustalone zostają poziomy terenu, wyznaczone miejsca na rabaty, trawnik i nawierzchnie, stworzone zostają obrzeża dla trawnika, jeśli przewiduje je projekt ogrodu. Potem można rozprowadzić nawodnienie dla roślin, bądź wykonać system odwodnienia terenu. Wykonuje się też przepusty pod nawierzchniami utwardzonymi dla rur systemu nawadniania. Tworzone są nawierzchnie utwardzone.

Na tak przygotowanym terenie wyznacza się miejsce dla odpowiednich roślin na rabatach, które będą na koniec zasadzone. Na terenie pod trawnik rozkładana jest siatka na krety, a następnie nawieziona zostaje wierzchnia warstwa żyznej ziemi. W wielu przypadkach siatka na krety nie jest konieczna. Na rabatach roślinnych, wedle Państwa uznania i założeń projektowych, zakładana jest mata ograniczająca rozwój chwastów, oraz rozkładana jest linia kroplująca, montowana do uprzednio wyłonionych miejsc jej podłączenia. Rabaty ściółkowe są korą lub innym materiałem zapobiegającym przerastaniu chwastów i utrzymującym wilgotność gleby.

Na końcu zakładany jest trawnik. Przed wysiewem odpowiednio dobranej do warunków świetlnych i wodnych mieszanki nasion trawy usuwa się dokładnie mniejsze kamienie. Zamiast wysiewu można także ułożyć trawę z rolki, dla otrzymania natychmiastowego efektu zielonej powierzchni. Po wysiewie nasiona należy wymieszać z wierzchnią warstwą gleby. Cały teren trzeba zwałować, aby docisnąć nasiona do powierzchni, tak samo docisnąć trzeba korzenie trawy z rolki. Trawa z rolki, przy utrzymywaniu gleby w stanie ciągłej, lekkiej wilgotności korzeni się około dwa tygodnie. Wschody trawy są uzależnione od składowych mieszanki i warunków atmosferycznych – temperatury i nasłonecznienia (gleba musi pozostać wilgotna przez cały okres kiełkowania nasion). Na wysiane nasiona można założyć cienką agrowłókninę celem ograniczenia działania niekorzystnych warunków atmosferycznych jak ulewy, chłód, spływów powierzchniowych przy nachyleniu czy wyjadania nasion przez ptaki.
Nasz newsletter

dodaj swój email

Otrzymasz informację o nowej sezonowej ofercie, promocjach i wyprzedażach


Podany przez Ciebie adres e-mail może stanowić Twoje dane osobowe. W takim wypadku administratorem Twoich danych osobowych jest PHUsługowa "Świat Roślin" S.C. Maciej i Krzysztof Janku, z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Zawady 19, 61-001 Poznań), tel: +48 61 875 86 31, email: centrum@zawady.com.pl. Więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.